• เม่นแคระป่า

  เม่นแคระคืออะไร?
  เม่นแคระเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลู กด้วยนมที่มีหนามปกคลุมอยู่บนหลัง มีจมูกเรียวแหลมและตาปูดโปนอยู่บนใบหน้า รูปของหูมักจะกลม บางสายพันธุ์หูอาจจะหนาเป็นพิเศษ และบางสายพันธุ์ก็อาจจะยาวเป็นพิเศษ นอกจากนี้เม่นแคระก็ยังมีหางอีกด้วย แต่หางของพวกมันมีขนาดเล็กและไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรน ัก ยิ่งไปกว่านั้นเอกลักษณ์ของเม่นแคระคือการขดตัวกลมเป ็นเหมือนกับลูกฟุตบอลเมื่อรู้สึกว่ามีอันตรายเกิดขึ้ นใกล้ๆตัว

  เม่นแคระเป็นสัตว์ประเภทใด?

  เม่นแคระไม่ใช่สัตว์ฟันแทะเหมือนอย่างที่หลายคน คิด มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินแมลงเช่นเดียวกับพวกตัว ตุ่น และพวกมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกับเม่นใหญ่ (Porcupines) อย่างที่หลายท่านเข้าใจผิดอยู่เสมอ ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะลักษณะ ของเม่นแคระจะทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันคือลูกข องเม่นใหญ่นั่นเอง อย่างไรก็ตามเม่นแคระมีหลายประเภทแต่ที่นิยมเลี้ยงเป ็นสัตว์เลี้ยงนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า "Atelerix" ครับ

  มันมีเม่นแคระหลายประเภท ด้วยหรือ?
  ใช่ครับ มันมีเม่นแคระอยู่หลายประเภทครับซึ่งสายพันธุ์ของมัน กระจายแตก ต่างไปทั่วยุโรป เอเชีย และแอฟริกาครับ แต่ที่อเมริกาเหนือนั้นก็เลี้ยงเม่นประเภทเดียวกับที ่ในประเทศไทยเราเลี้ยงนี่แหละครับ

  มันไม่ใช่สัตว์ป่าหรอกหรือ?

  มันก็จริงนะครับที่เม่นแคระเป็นสัตว์ป่าท้องถิ่นของห ลายพื้นที่ทั่วโลก แต่เม่นแคระที่เรานำมาเลี้ยงกันนั้น โดยเทคนิคแล้วมันไม่ใช่สัตว์ป่าเลยครับเนื่องจากเม่น แคระที่เรานำมาเลี้ยงกันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ผสมพันธ ุ์มาจากเม่นแคระ 2 สายพันธุ์ครับ และมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติด้วยครับ

  เม่นแคระอาศัยในป่าที่ใดบ้าง?
  ส่วนมากก็เป็นยุโรป เอเชีย และแอฟริกาครับ แต่ทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้นั้นไม่มีเม่นแคระที่เ ป็นสัตว์พื้นถิ่น จะมีก็แต่เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งนำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา ครับ และเม่นแคระที่เราเอามาเลี้ยงนี้มักจะอยู่ตามที่ราบแ ถบต่างๆที่มีอากาศร้อนและแห้งครับ

  เม่นแคระกินอะไร?
  เม่นเป็นสัตว์กินแมลง ซึ่งหมายความว่าอาหารที่เราให้เขาโดยหลักแล้วควรเป็น แมลงหลายๆชนิด และก็ดูเหมือนว่าเม่นแคระยังมีทางเลือกทางอาหารได้หล ากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสัตวฟันแทะขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลาน ไข่ของสัตว์ปีกที่วางไข่ตามพื้น รวมไปถึงลูกนกที่ตกลงมาจากต้นไม้ด้วยครับ แต่บางครั้งเม่นแคระเองก็กินพวกพืชและผลไม้อีกด้วยคร ับ

  เม่นแคระอยู่ใน ป่าอย่างไร?
  เม่นแคระป่า ส่วนมากจะเป็นสัตว์สันโดษ เว้นเสียแต่จะเป็นฤดูผสมพันธุ์ที่จะต้องอยู่เป็นคู่จ นกระทั่งแม่ของมันเลี้ยงลูกจนสามารถอยู่รอดได้ค รับ ส่วนใหญ่เม่นแคระป่าก็มักจะมีอาณาเขตของมันบริเวณรอบ ๆที่มันเดินไปถึงครับ ตัวเมียมักจะแบ่งเขตแดนกันแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลั กษณะนิสัยของมันด้วยครับ ส่วนตัวผู้นั้นเป็นพวกที่ห่วง อาณาเขตครับ และมักจะไม่ยอมให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามารุกล้ำใน อาณาเขตของตนเองครับ

  นอกจากนี้เม่นแคระไม่ขุดหลุมหรือขุดรูเพื่อให้ตัวเอง อยู่ครับแต่มันจะอาศัยจากรูที่ถูกขุดโดยสัตว์อื่นมาก ่อนแล้ว อาทิเช่น กระต่าย กระต่ายป่า ตัวแบดเจอร์ และสัตว์ชนิดอื่นๆที่อาศัยตามโพรงหรือในรูครับ ซึ่งโพรงหรือรูของเม่นนั้นมักจะถูกปูพื้นด้วยเศษหญ้า และ ใบไม้ และพวกมันอาจจะสร้างช่องเล็กๆสำหรับให้พวกมันนอนกลาง วันอีกด้วยครับ

  เม่นแคระนั้นเป็นสัตว์ที่ใช้จมูกในการหาอาหารและสำรว จบริเวณโดยรอบอีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้พวกมันรู้จั กกลางวันหรือกลางคืนผ่านจมูกของมันอีกด้วยล่ะคร ับ เม่นแคระนั้นเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าแต่ก็อาจจะวิ่งอย่ างรวดเร็วในช่วงสั้นๆ และก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าเม่นแคระสามารถเดินทางได้ ถึง 2 ไมล์ (1.609 x 2 = 3.218 กิโลเมตร) ภายใน 1 คืนในการหาอาหารโดยเคลื่อนไปอย่างช้าๆ และอาจจะขดตัวเมื่อเผชิญหน้ากับนักล่าในพื้นที่ต่างๆ หรืออาจจะขดตัวเมื่อเจอกับยานพาหนะที่มนุษย์ อย่างเราๆใช้กันและเป็นเหตุให้เม่นแคระถูกรถทับตายใน หลายๆประเทศ เป็นจำนวนมากครับ
 • Categories